Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • trang cuối chắc hỏi về cân nặng chứ nhỉ?
  • Do nặng quá nên bé không thể vượt qua được con dốc