Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Mấy chú tự huỷ cơ hội trở về thế giới thực rùi @@

    - Miển là chúng ta ở bên nhau, tỏ tình trá hình này