Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Truyện có vẻ chi tiết hơn anime nhưng nó cứ thế nào ấy. cốt truyện khác nhau?
    • Anime nội dung khác mà, không phải bản chuyển thể mà là câu chuyện khác sau 1000 năm, có cùng nhiều nhân vật thôi