Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

8 Bình luận

  • Con này nó chết đi sống lại hoài thì có tính nó bất tử ko ae
  • Kẻ sống giữa hai thế giới
  • Đây éo phải deadflag nữa. Nó dead thiệt mấy chục lần rồi emo

  • emo

  • chỉ nghĩ đến thế là nhanh 

  • chỉ nghĩ đến thế là nhanh 

  • nhân vật nhiều deadflag nhất truyện emo

  • nhân vật nhiều deadflag nhất truyện emo