Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Nói dông dài chứ ngắn gọn xúc tích thì chị sợ bỏ mịa thế giới này đi cho rùi ở đó mà gen chị ngắn blabla emo. Cây súng có tính năng tự huỷ đồng đội xung quanh thì đúng hơn.

    P/s: Nghe có vẻ Toriko bị thôi miên bởi satsuki nhể và bà chị này chả tốt lành gì.

  • Cái này mà được kể dưới góc độ chuyện kinh dị thì bá cháy