Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

6 Bình luận

  • Hiền nhân sống ở đáy xh à 😂
  • Quả nhiên, nơi cô lập với xã hội, có thể sống chung với vozer 100 năm thì ko phải fan MU thì cũng là Wibu 

    emo

  • Thay cho bộ áo tắm, lấy 10 củ! Ez money emo

  • Dễ vl
  • nguyên nhân có thể đoán từ mấy chap trước luôn emo

  • emo