Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Wow thế rõ lúc đó Ablila vẩn chưa chết, nhưng ng nào giúp qua mặt dc con Livraia, đoán chỉ có tên Wright thôi nhể, sau k biết sao em nó xuất hiện ở đây và anh sai ku thú nhân đi tìm tung tích, có vẻ vua cha kia cũng biết chuyện này k chừng.