Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

  • emo đến lúc gần thua thì nó bắt đầu lảm nhảm cái gì đó về tình bạn )

  • đừng chơi bài vs mấy thằng tóc mái chỉa chỉa sang 2 bên

  • emo haha

  • đừng nên chơi bài với mấy thằng tóc chỉa chỉa emo

  • gặp hacker r
  • đập nhau thì ko chắc chứ đấu bài thì nhìn tóc cũng biết đứa nào thắng rồi emo