Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

11 Bình luận

 • Sao chổi kéo đến, nhóm dịch drop cmnl :<
 • OMG! What the hell ! emo

 • Quào sao chổi kìa
 • khéo khủng long tuyệt chủng là do thấy ước ngu cũng nên emo

 • Cách khủng long terex lên đỉnh xã hội à
 • emo

 • Thề ô tác giả não to vkl
 • thì ra đó là lí do

 • Bộ này hay thế mà thiếu trán phải drop
 • emoemo

 • emo