Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

12 Bình luận

 • đm thầy aida

 • 2 e thành phụ nữ chung 1 ngày à?
 • ai co raw eng không nhỉ
 • ủa thầy? Cái hình giống con trung tình kia hint to thế

 • Thầy...? emo

 • sao vẽ k rõ nhể

 • Hoá ra còn gái gãi là xoa dịu trái tim ak
 • cha thầy chơi thuốc mê con nhỏ hay ổng cạ cạ vô cái xà lỏn con bé vậy chủ thớt? emo

  • sau này vào chương đặc biệt sẽ rõemo

  • emo ổng dùng nhãn thuật đấy bạn à, thớt chả biết gì đâu emo

 • Trái tim đâu có nằm ở dưới đó đâu thầy
  • Dưới đó có đường thông thẳng lên trái tim 

 • emo Maru chúc em hạnh fuck 

 • Đen