Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • ) gia tộc mạnh ri mà kiếp trc vẫn k chống nổi
  • Người nhà: " thế nào chúng ta mạnh k?" Main: " Trời đ* thiếu thuốc r 🐧"
  • suy nghĩ của main: nhét thuốc cho cả tộc lên thánh hết, chó gà cũng thành thánh luôn
  • Lỗi chap rồi ad ơi =.((((