Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • vãi cả làm thế vì muốn công việc tang lễ làm ăn phát đạt
  • tin tưởng quá đấy sang hôm sau lại bị nhốt vô tù vì gián điệp là tự hủy

  • Thế nào cũng có nội gián...