Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • Black mail- >rape- >mind break- >pregnant
  • Tôi thấy khá nhiều tag phù hợp gắn được rồi avatar

  • Giờ là câu truyện giứa 2 cặp vợ chồng
  • blackmail, idol, rape, mind break emo

  • Á à