Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

5 Bình luận

  • Sao cha nuôi của Hunken (Bartos) phần này nhìn ngầu thế!

  • thằng bé kia là Hunken trong Dai kìa 

    • Bác chưa nhận ra Brass là ai à? Chính là người nuôi Dai tập đầu tiên đấy

    • @dongcan

      có, tui nhận ra chứ, nhìn lần đầu ngờ ngợ, cho tới khi ông đấy nhìn thấy Hunken là chắc kèo luôn

  • emo