Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Rình rập suốt 300 ngày, tôi thành thám tử lúc nào không hay emo

  • đã có duyên với nghề thì đừng chối bỏ emo

  • sinh nghề tử nghiệp chứ bỏ làm sao đc
  • emo hi vọng bạn nâng cấp trình bám đuôi lên, sắp bị hành rồi đó