Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • tâm hồm tôi lần đầu dc trong sáng
  • emo quay về chính đạo

    • Quay đầu là bụi rậm. Hihihi, chui vào bụi rậm...hí hí