Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • làm rể nhà này áp lực khủng khiếp đấy, vì có thể đăgn xuất bất cứ lúc nào emo

    • emo khẩu xà tâm phật thôi, bằng chứng là có cô con gái dễ thương thế kia 

    • chưa chắc đã dễ thương đâu emo