Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • Thôi khỏi phải ấm ức làm j, tuổi đời mới mấy trăm năm thôi bị xuân dược cột cũng ko có j lạ. Ai như lão đầu trắng sống 3000 năm nào đó, già đầu rồi còn bị lừa emo

  • Cái lùm mía phòng đã nóng rồi còn chơi đấu vật à
    • Đang cưỡi ngựa chưa kịp phọt thì lại bị làm tắt cơn 😤😤😤