Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Theo logic pokemon thì hệ chim và hệ lửa đều kỵ hệ lôi. Def của chim lửa với hp chắc cũng hàng trâu bò