Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • Vlol, được cả 2 chương cắt giữa chừng, tác giả chơi dơ vậy

    • Bác mong đợi j ở lão tác toàn viết ra main chơi dơ, tác giả như nv của lão