Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

7 Bình luận

  • Ko độ dc
  • Theo dự đoán của tại hạ thì con mắm người lùn sẽ tạo ra một vũ khí để biến quân đội loài người thành cmn trò hề luôn cho xem
  • thánh nữ IQ âm vô cùng 

  • emo

  • với IQ 2 con mắm này thì thím không làm gì được đâu main ạ )))))

  • emo

  • suport tận răng vẫn ăn hại