Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • rồi mẹ trẻ có muốn thoát thật không vậy??? ))

    • Chưa biến tưởng tượng thành sự thật thì về làm gì 😂
  • Đéo hiểu kiểu gì