Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • pokemon battle

  • pokemon battle

  • Cốt truyện thì hay, vẽ thì đẹp, nhưng nhân vật thì ức chế vcl 

    (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

    • nhìn lại tên tác là biết bruhh