Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

11 Bình luận

 • Cái loại mà hứa không nói xong lèm bèm vì có lợi thì ối dồi ôi phết đấy
 • Tác giả cắt bớt mấy cái đoạn hồi tưởng, lý lẽ, tình bạn này kia là bớt dông dài đi bao nhiêu. Đang gay cấn cứ lảm nhảm 1 đống thứ chả liên quan emo

 • Tác giả cắt bớt mấy cái đoạn hồi tưởng, lý lẽ, tình bạn này kia là bớt dông dài đi bao nhiêu. Mẹ, đang gay cấn cứ lảm nhảm 1 đống thứ chả liên quan emo

 • Tác giả cắt bớt mấy cái đoạn hồi tưởng, lý lẽ, tình bạn này kia là bớt dông dài đi bao nhiêu. Mẹ, đang gay cấn cứ lảm nhảm 1 đống thứ chả liên quan emo

 • Tác giả cắt bớt mấy cái đoạn hồi tưởng, lý lẽ, tình bạn này kia là bớt dông dài đi bao nhiêu. Mẹ, đang gay cấn cứ lảm nhảm 1 đống thứ chả liên quan emo

 • Kỹ thuật câu giờ của lão tác giả này chắc cũng phải ở tầm cô dâu 8 tuổi
 • Hứa không nói cho ai đâu, và cũng sẽ bảo những người nghe tôi kể không nói cho người khác 

  Anh hùng said 😩

  • Lời hứa cũng giống như người yêu cũ vậy, không giữ được 

 • ma thần melem quá

 • Main có mệnh hệ gì là nóc nhà tàn sát cả thế giới
 • bật hack nào