Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

1 Bình luận

  • Thứ tự trang hình như bị lộn hết lên rồi.

     

    • sao cứ dịch trên Blog lúc nào cũng lộn thứ tự ta. Khó chịu thật sự