Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

6 Bình luận

 • Top 10 villain backstory
 • Sad

 • à nhầm colamanhua chứ

   

   

  • colamanhua là leak nguyên về từ bilibili truyện về đó bạn, và ko có raw để dịch nhé, bạn dùng tên truyện: 圣女小姐请停止你的奇怪脑补! để tìm hiểu thêm nhé!

    

    

 • ủa ad ơi, vậy là ý ad là không có raw để dịch hay là không cho dịch vậy, chứ nếu thiếu raw thì cocomanhua có đầy mà

  • nếu bạn tìm dc raw thì vứt ad sẽ nhận ngay nhé yên tâm

 • Tin buồn từ light tới manga luôn
 • emo