Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

8 Bình luận

  • Xuống đấy thì fa... Thì nhìn kiểu gì 🐧
  • Mất cả thanh xuân để ngóng mỏi cổ
  • Mé, manga quá chậm, giờ này mà còn chưa lết xong arc này nữa
  • welcome back
  • 2 tỷ năm 1 chap

  • cơ mà trông đấng như đang say giấc thì bị dựng dậy emo

  • Thầy cúng lôi bộ xương nói dậy gáy đi, sao không gáy nữa - Ảnh chế meme emo