Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

6 Bình luận

  • Này như kiểu giống trúc cơ hậu kỳ kết đan, tích súc linh lực thành kim đan nhỉ kkk

  • emo

  • inception af  emo

  • vl cuốn quá, hóng chap mới cực mạnh, đ biết kịp không nữa

  • đang gay cấn vl

  • hay