Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Con phò này
  • từ lúc đầu t đã biết con này nó phản rồi, đoán chuẩn phết từ đoạn đầu kết giới chính nó bày bị lộ là hiểu, nhưng ko hiểu nếu "minh chủ" chết thật thì nó làm sao có cách kiềm chế lão minh cẩu, có khi có cách cướp hay sử dụng sm trong kiếm chăng
  • Chưa kịp đội mũ gì cả

  • Đù má toàn lão âm