Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

  • hẳn là homerun

  • ông kia là hứa tiên sinh hả
  • emo

  • làm gì là làm gì hả emo cơ mà ngoại đỉnh quá, mới nhả có mấy câu mà 2 thanh niên rối hết cả lên emo

  • Lần đầu phải chơi trội thế mới đáng nhớ < (") ngại del gì nữa
  • Bị thừa mấy trang kìa thớt ơi
  • Làm trước nghĩ sau thế chị