Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • Tâm lý học luôn, dù k hiểu hết dc, hay vãi. Cho chị 3 phút, e gấp cứu vợ e lắm rùi emo

  • Cuốnnnn. Đọc bao nhiêu lần vẫn thích vl

  • Lý luận bộ này cuốn vc, mấy câu chuyện ma t hay nghe chỉ là muỗi
  • Phát hiện thú vị đấy 🤔

  • Hay nhể