Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

6 Bình luận

  • Ngon
  • nét vẽ hơi na ná bộ FFF hero

    • Nếu truyễn hãm như ff zero thì tui bỏ
  • Chất lượng luôn
  • xem mà cười ))

  • Hài😂