Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

  • 1 năm thay chục cái cưar

  • tội cái nhà tưởng bê tông cứ thích đâm là vỡ

  • hội người già này chiến quá 

  • Bà già có lẽ là chuyên gia chất nổ .
  • đổi team dịch à dịch kiểu éo gì sai chính tả, thiếu dấu câu từ đầu đến đít -_- chịu

     

  • bà già ?? trùm mới hả
  • Đặt 10 cái TV samsung 65 inch qled 4k q70b rằng bà gia là người mạnh nhất, ông main ko có tuổi đọ emo