Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

2 Bình luận

  • K hiểu cái "tính xác suất" là gì ấy nhể mn???
    • là độ hợp lý của kịch bản á, kiểu như giới hạn can thiệp hoặc giới hạn sức mạnh v á. Tuy nhiên vẫn có cách để can thiệp vào xác suất để làm thay đổi giới hạn kịch bản ( tuy nhiên chòm sao can thiệp sẽ phải trả giá bằng cái gì đó, có khi là hình phạt luôn tùy vào mức độ can thiệp )