Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

7 Bình luận

  • Light novel đoạn này chap bao nhiêu thế các bác

     

  • Chắc thằng quản lý này chap sao cũng theo thằng quản lý ức hiếp main ở mấy phân cảnh trước quá 🤣🤣🤣🤣
  • Thế này anh tiên nhân tí hon lại đc nhúng tay vô đồ sát thần mà chơi dơ
  • Khi bạn try hard cảm thấy sắp xong Boss nhưng nhà làm game ếu thích thế
  • nó định đưa cơ thể thật của nó xuống luôn quá @@

  • Game chưa đủ khó rồi
  • Adu