Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • Cái làng mà éo thế lực nào muốn đungh vô từ chúa quỷ tới chúa rồng trừ thần đằng )
  • Cái làng khỉ ho cò gáy nhưng lại toàn lãnh đạo cấp cao tới chơi )

  • rồi còn 4 chap nữa đâu

  • hốt luôn nữ tu nàoemo