Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • Gái lo cho toriko quá rùi k chừng lại là bẫy nữa, và gái mới là ng cần bị đuổi theo bởi Kozakura á.

    - 2 gái sinh ra là của nhau và bù đắp mặt thiếu sót ở đây, cơ bản nói đúng ra gái ghánh nhiều hơn toriko, nên nói chuẩn k có gái thì toriko chả tiến xa dc thế ^^

  • Mong đuổi kịp raw