Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

5 Bình luận

  • vô dụng  y như con thần hệ nước nào đó

  • Cái đệch. Cho t hỏi đến slime nó cũng hiếp đc, thì mấy con kia làm sao mà lại thoát đc nhỉ, ko có xiếc thú sao?
    • Về cơ bản lũ chúng nó chả làm được mịa gì con thánh nữ hết , do con thanh nữ bị mindbreak thôi((=
  • ma vương: tao vô tội
  • Chịu, phế hết phần thiên hạemo