Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

9 Bình luận

  • Gánh còng lưng vx thua, tội tanya
  • Boss cuối xuất hiện!

  • Sáng mắt chưa mấy ông thần
  • sắp có combat tiếp

  • Cả tổng bộ giờ sáng mắt rùi, thả ngọn lửa le lói đi và giờ chúng tập hợp thành đám cháy khổng lồ luôn. Sau này thì vị thế của Tanya lại dc lên tầm mới, về sau khó ai phản đối gái nữa.

  • lên anime con nhỏ khác ẹ j quái vật đâu, main lại khổ remo

  • xong

  • Sue

  • emo nói đã quá muộn lưng póe ổn ko