Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

4 Bình luận

  • Duma romel luận về chiến thuật có khi cpfn hơn tanya 1 bậc
  • emo

  • Đi dạo trốn việc, tôi lạc tới tổng hành dinh địch lúc nào không hay emo

  • Romel quá dữ