Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

5 Bình luận

  • Dịch éo hiểu gì )
  • Biết là đọc chùa k có quyền ch'ửi, cơ mà bản dịch như "beep" ( :
  • mà kỳ lạ là sao web nào cũng reup của thằng baotang nhỉ nó dịch phải nói là như cứt mà vào web nào cũng là truyện của nó 

  • DỊch như cứt

  • sao ko lấy bên vlog tụi bên kia dịch chuẩn hơn, thấy bên nó vẫn lấy truyện của mấy web khác mà sao ko ai lấy của nó hết, không lẽ nó tính phí thì thành ra không ai dám đụng à