Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • truyện hay hên là gặp dc người dịch hay 

  • Tô Ky Ô Gâu reference

     

  • emo

  • page cuối:

    ô sí kê tê ồ sí kê tê yồ....emo