Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

4 Bình luận

  • nước đi này hơi sai rồi anh ơi

  • Thôi anh ơi. Tới đấy xong bị thằng nông dân huyền thoại nào đấy cho nằm sấp ngoài cửa thì nhục nhã hoàng thất lắm ((
  • Anh hoàng tử đi lộn nước này éo đi lại được đâu a zai ( :
  • emo