Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

3 Bình luận

  • Ăn gan hùm gan báo hay gì mà đòi úp sọt thằng vừa vả vỡ alo con trùm lv cao gấp rưỡi bản thân vậy nhỉ
    • thì bọn nó làm gì có hệ thống để biết thằng nào mạnh bao nhiêu k thấy chúng nó tin, ước lượng sức mạnh qua đồn đại, truyền thông à. Rank ở đây chỉ thể hiện đại khái thôi

    • nó có biết con rồng chết đâu, thông báo giết rồng chỉ hiện thằng Main thôi bọn nó còn nói là thằng main bị con rồng dọa sợ mà )