Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

3 Bình luận

  • lẳng lặng đặt 1 cốc coffe rồi đi ra

  • Toàn cẩu n**g không à...

  • kiếp này gánh dell đc đâu. bỏ đi < (")