Hủy Trả lời comment của
Hãy đăng nhập để đăng lời bình

2 Bình luận

  • drow không bắn tên là dở rồi )

  • Thế thì có mà thèm chịu trách nhiệm dài dài ấy chứ...