Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

8 Bình luận

  • đm tha cho main nhà t đi plot mà bảo thằng này ảo tưởng chơi đá nãy giờ thì cút luôn đấy

  • cuối cùng lòi ra plot twist là thằng này bị con kia đá xong ngáo tự đặt gối về thẩm du thì vui emo

  • emo

  • Thành phần đ* gối ôm vươn mình từ đáy xã hội.
  • Tử đáy xã hội lên thẳng top 1 server luôn. Cơ mà câu chốt của anh cảnh sát thấy tội cho phận thằng main ghê emo

  • Phải chi em nói những lời này sớm hơn thì có lẽ em đã không thành cái gối 🤣🤣🤣
  • Thế này thì dù thanh niên có yêu gối ôm thật thì người thường cũng phải nể
  • emo