Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • Mấy cái xưng hô cứ loạn hết cả lên truyện hay nhưng ai khó tính thì chắc sẽ chửi nhóm dịch thôi