Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

1 Bình luận

  • hay, đang giải thích tiền căn hậu quả của cốt truyện, vậy nói cho cùng vạn trùng chịch với lý huyền tử đúng như ý nguyện lúc nhỏ của bả là có đức lang quân tóc trắng rùi, nhưng đáng tiếc tình oan trái