Hủy Trả lời comment của
Hoặc đăng nhập để bình luận

11 Bình luận

 • djt me thg l này, chê thì để t

 • Mày thik chê ko 🔫
 • Bạn chê thì để tôi
  emo

 • emo

 • emo

   

   

  emo

   

   

  emo

   

   

  emo

   

   

  emo

   

 • tôi thì lai lo cho tương lai loài người... giống phim matr... à mà thôi emo

 • Tao phải tốc cáo thằng này với chúnh quyèn về tội ngược đãi cảm xúc AI
 • Thk này ko hưởng thì nhường cho t
 • mỗi ng 1 chí hướng, nếu huynh đệ ko chê thì để t hưởng giùmemo

 • thằng ngu này emo không chịu thì nhượng lại cho bần đạo emo

 • emo